آموزش کاربا دستگاه بسته بندی آنجل

روش تنظیم دستگاه بسته‌بندی آنجل

درمرحله اول زمانی که دستگاه بسته بندی را‌روشن می‌کنیم کلید‌صفرویک را (مطابق فیلم) برروی‌یک می‌گذاریم.کلید سبز‌را می زنیم نمایشگرPLCروشن می شود.یک لیست‌ از مراحل تنظیم دستگاه تهیه کردیم‌که‌ به ترتیب این لیست می توانید تمامی مراحل تنظیم‌کردن این دستگاه را بر‌اساس اولویت مشخص کنید.
گزینه‌اول‌:‌انتخاب محصول از مانیتور‌که برحسب سانتی متر‌وارد می شود.
گزینه‌دوم‌:واردکردن سرعت دستگاه بسته بندی برحسب دقیقه است.
گزینه‌سوم‌:واردکردن طول بسته بندی
گزینه‌چهارم‌:نصب صفحه یقه
در‌ادامه بقیه مواردرابه شما توضیح خواهیم داد.در‌ابتدا برای بسته‌بندی محصول‌به عنوان مثال یک محصولی رامد‌نظر قرار‌بدهید محصولی‌که طولش10سانتی متر،‌عرضش2سانتی‌متر و ارتفاعش هم2سانتی متر است را می‌خواهیم بسته بندی کنیم این دستگاه را تنظیم کنیم که این محصول را بسته بندی کنیم .
درمرحله اول برروی مانیتور دکمه شروع را می زنیم برروی مانیتور کادری با 5 حافظه باز می شود.
درکادر اول طول 10،عرض2و ارتفاع2را وارد می‌کنیم و دکمه Enter رامی‌زنیم.
دکمه آبی رنگ کنار کادرمحصول اول می‌زنیم وارد صفحه تنظیمات می‌شویم برروی کاغذواردکردن سرعت و برروی صفحه مانیتور تعداد در دقیقه است که ما روی تعداد در دقیقه را بزنیم‌سرعت بین ۲۰‌الی100‌عدد در دقیقه رو می توانیم واردکنیم مثلاًعدد 50 راوارد می‌کنیمEnter را می زنیم الان سرعت‌۵۰ عدد در دقیقه است .
به عدد قبل برمی‌گردیم بعد از وارد کردن عدد40طول بسته را حساب کنیم‌.برروی مانیتور گزینه طول بسته را‌انتخاب می کنیم مقدار عددی را وارد‌کنیم  طول محصول که10سانتی‌متره‌می‌گیریم‌+‌ارتفاع محصول که2سانتی متر‌+۱۰‌سانتی متر میشه12سانتی متر+ضخامت فک که دراین فیلم ضخامت فک حدوداً 2/5‌سانت است.
برای محاسبه 15/5=1/5cm (آزادی محصول)+‌(اندازه محصول)14/5=۱0+2 + 2/5(ضخامت فک) 
نکته مهم: هیچگاه نباید سلفون fix محصول در داخل بسته بندی باشد برای باز شدن راحت‌تر‌باید 1سانتی متر الی 1/5 سانتی متر آزادی وجود داشته باشد(مطابق فیلم).
عدد به دست آمده را در که درجدول مربوطه در کاغذ است به میلی متر وارد می کنم و برروی مانیتور در قسمت طول بسته 160میلی متر را وارد می کنیم و دکمه Enter را میزنیم. 
مرحله بعدنصب صفحه یقه برروی برگه (مطابق فیلم).
برای هر محصول ممکن است صفحه یقه های متعددی وجود داشته باشد.
برای دستگاه مورد نظر درفیلم صفحه یقه شماره1مورد استفاده قرار گرفته شده است.
صفحه یقه مورد نظر را برروی دستگاه بسته بندی نصب می کنیم(مطابق فیلم)
برروی هر صفحه یقه هر طرف دو جای پیچ وجود داردپیچ های هردوطرف را می بندیم.
نکته : پیچ ها رو در ابتدا محکم نمی‌کنیم وقتی هر دو طرف صفحه یقه را بستیم محصول را ما بین دو صفحه یقه قرار می دهیم و صفحه یقه را برحسب اندازه محصول تنظیم می‌کنیم به طوری که از هردو طرف به طور یکسان صفحه یقه ها از هم دیگر فاصله داشته باشندتست می‌کنیم که محصول به راحتی از صفحه یقه عبور کند و پیچ هارا با آچار الن محکم می‌بندیم.
 
در مرحله بعد تنظیم کانال دم برروی کاغذ مشاهده می کنیم.محصول موردنظر را‌مابین کانال دم قرار‌می دهیم وتا حدی که محصول آزادی داشته باشد تنظیم می‌کنیم و این مراحل را برای قسمت انتهایی دم تکرار می‌کنیم.
تست از دستگاه می‌گیریم و محصول را در‌انتهای دم قرار می دهیم کلید سبز‌شروع را می‌زنیم زمانی که محصول از بین کانال ها حرکت می کند محصول بدون هیچی چالشی از بین کانال ها عبور‌کند و وارد صفحه یقه شود دستگاه رو با کلید قرمز خاموش می‌کنیم.
مرحله بعد عرض سلفون را محاسبه می‌کنیم برای محاسبه عرض سلفون دور تا دور محصول را مطابق فیلم اندازه گیری می کنیم.
نحوه محاسبه عرض رول سلفون:
محیط دورتادور محصول + 2cm (دوخت زیر)
نکته: برای اطلاع از میزان دوخت زیر بسته‌بندی با کارشناس خدمات پس از فروش با شماره 09135463650 تماس حاصل فرمائید.
در این فیلم 8CMدور تادور محصول است + 2 الی 3 سانتی متر= 10 الی‌11 سانتی متر عرض سلفون برای بسته بندی محصول مناسب است عرض سلفون مناسب این محصول در این فیلم‌حدود ۱۱‌سانتی‌متر است.
 

درمرحله بعد بارگذاری و تنظیم عرض سلفون برای مشاهده فیلم و مقاله بارگزاری سلفون بسته بندی بر روی لینک کلیک کنید.

درمرحله بعد تنظیم مکث دستگاه بسته بندی برای مشاهده فیلم و مقاله تنظیم مکث دستگاه بسته بندی بر روی لینک کلیک کنید. 

راه های ارتباط با پیروزپک

واحد فروش پیروزپک

کارشناس فروش

09136003650

09130213650

03135315552

کارشناس خدمات پس از فروش

09135463650

03135315552

پخش ویدیو
نمایش ویدیو درباره دستگاه بسته بندی نبات
نمایش ویدیو درباره دستگاه بسته بندی نان
نمایش ویدیو درباره دستگاه بسته بندی بستنی حصیری
دستگاه های بسته بندی پیلوپک

دستگاه های بسته بندی سلفون ازبالا (کلاسیک) مناسب برای محصولات با عرض بسته بندی 1 تا 17 سانتی متر می باشد .مناسب برای محصولاتی مانند: لباس ، کاور ، آچار، نان ، ست بیمارستانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه های بسته بندی چهارطرف دوخت (اسکات) مناسب برای محصولات با عرض بسته بندی 1 تا 17سانتی متر می باشد .مناسب برای محصولاتی مانند: پد الکلی، ست سوزن و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه های بسته بندی سلفون از پایین (دلفین) مناسب برای محصولات با عرض بسته بندی 1 تا 35 می باشد .مناسب برای محصولاتی مانند: لباس ، کاور ، آچار، نان ،ست بیمارستانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه های بسته بندی سلفون از بالا (آنجل) مناسب برای محصولات با عرض بسته بندی 1 الی 25 سانتی متر می باشد . مناسب برای محصولاتی مانند: شکلات ، شیرینی ، کیک، خرما و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.