پیروز پک 03135315552 info@pirouzpack.ir

تبلیغات

ماشین سازی پیروز پایور سپاهان با در نظر گرفتن دستیابی به اطلاعات استراتژی در بازار وبا توجه به روش های تبلیغاتی زیر بهره می برد.

  • شرکت در نمایشگاه های متعدد
  • ارسال کاتالوگ و لوح فشرده براساس درخواست مشتریان
  • ارسال پیامک های تبلیغاتی به مناسبت های مختلف
  • آگاه کردن مشتریان از نمایشگاه های داخلی
  • جمع آوری اطلاعات کامل درنمایشگاه مجازی واقع در
  • وب سایت شرکت
  • پاسخگویی به تماس های تلفنی در واحد فروش حضور درکارخانجات مشتریان جهت ارائه پیشنهادات برای ساخت ماشین آلات
  • حضور در نشریات و ماهنامه های تخصص صنعتی از قبیل : نشریه چاپ و بسته بندی، ماهانامه هنربسته بندی ،ماهنامه ساخت و تولید ،مجله خوشه ،کتاب مشاغل اصفهان، کتاب اول، کتاب ایران، کتاب مشاغل تهران و ده ها مجله معتبردیگر
  • حضور در سایت های تبلیغاتی معتبر و وبلاگ های تخصصی
  • ارسال ایمیل های مختلف به مشتریان
تبلیغات صنایع بسته بندی پیروز پک