خرید براساس خطوط اتوماتیک

خط تولید بسته بندی قند به همراه هاپر پیروزپک

دستگاه بسته بندی با کاغذگذار اتوماتیک

خط تولید بسته بندی قند پیروزپک

خط اتوماتیک بسته بندی فیدر قند

خطوط اتوماتیک بسته بندی محصولات خمیری

خطوط اتوماتیک بسته بندی محصولات خمیری

خط اتوماتیک بسته بندی آبنبات

خط اتوماتیک بسته بندی آبنبات

خط تولید اتوماتیک بیسکویت پیروزپک

خط اتوماتیک بسته بندی بیسکویت

خط اتوماتیک بسته بندی بستنی حصیری

خط اتوماتیک بسته بندی بستنی حصیری

خط اتوماتیک بسته بندی شکلات

خط اتوماتیک بسته بندی آبنبات

خط اتوماتیک بسته بندی لبگیر قلیان

محصولـی که قصـد بستـه بندی آن را دارید در کدام گروه قـرار می گیـرد؟

70 مدل دستگاه بسته بندی پیلوپک افقی ، در زیرمجموعه 4 مدل اصلی زیر قرار میگیرند:

دستگاه های بسته بندی سلفون ازبالا (کلاسیک) مناسب برای محصولات با عرض بسته بندی 1 تا 17 سانتی متر می باشد .مناسب برای محصولاتی مانند: لباس ، کاور ، آچار، نان ، ست بیمارستانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه های بسته بندی چهارطرف دوخت (اسکات) مناسب برای محصولات با عرض بسته بندی 1 تا 17سانتی متر می باشد .مناسب برای محصولاتی مانند: پد الکلی، ست سوزن و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه های بسته بندی سلفون از پایین (دلفین) مناسب برای محصولات با عرض بسته بندی 1 تا 35 می باشد .مناسب برای محصولاتی مانند: لباس ، کاور ، آچار، نان ،ست بیمارستانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه های بسته بندی سلفون از بالا (آنجل) مناسب برای محصولات با عرض بسته بندی 1 الی 25 سانتی متر می باشد . مناسب برای محصولاتی مانند: شکلات ، شیرینی ، کیک، خرما و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.