پیروز پک 03135315552 info@pirouzpack.ir

دستگاه بسته بندی مدل اسکات

دستگاه بسته بندی مدل اسکار 150
دستگاه بسته بندی مدل اسکار 200
دستگاه بسته بندی مدل اسکار 300
عناوین/ مدلاسکات 150اسکات 150اسکات 200
موارد بسته بندیبسته بندی شکلات * بسته بندی گز و نبات * بسته بندی خرما * بسته بندی قند حبه * بسته بندی باسلوق * بسته بندی قطره چکانبسته بندی کیک *بسته بندی کلوچه *بسته بندی ویفر*بسته بندی حلواشکری * بسته بندی لواشک * بسته بندی بیسکوییتبسته بندی همبرگر و کباب لقمه * بسته بندی ساندویچ سرد * بسته بندی بستنی * بسته بندی لواشک * بسته بندی نان
 S150M4F1 S150M4F2S200M4F1
سیستم برق و کنترلPLCPLCPLC
تعداد و نوع نیرو محرکهچهارموتوره  چهارموتوره چهار موتوره
تعداد فکتک فکدوفکتک فک
حداکثر عرض اضافه (سلفون)40cm40cm60cm
حداقل طول بسته بندی12cm7cm12cm
حداکثر طول بسته بندی55cm22cm55cm
حداقل عرض بسته بندی1cm1cm1cm
حداکثر عرض بسته بندی10cm10cm18cm
حداقل ارتفاع محصول1cm1cm1cm
حداکثر ارتفاع محصول20cm20cm20cm
وزن مجاز محصول حداکثر100gr50gr200gr
ماکزیمم تعداد در دقیقه5010050
ابعاد دستگاه (متر)از3.5 الی 4.5از3.5 الی 4.5از3.5 الی 4.5
تعداد فاز ورودیتک فازتک فازتک فاز
آمپراژ3الی 10 آمپر3 الی 10 آمپر3 الی 10 آمپر
توان مصرفی
(کیلووات)
از 0.5 الی 1.5از 0.5 الی 1.5از 0.5 الی 1.5
مناسب برای محصولاتی شبیهحوله قطار و هواپیماییگاز استریل و پد الکلیحوله و گاز استریل بزرگ
 چهار طرف دوخت چهارطرف دوختچهار طرف دوخت
    تماس با کارشناسان ما
    سبد خرید