پیروز پک 03135315552 info@pirouzpack.ir

سهم بازار

از آنجا که اندازه بازار هدف، توسعه وکارآیی یک شرکت را نشان می دهد و همچنین فعّالیّت کردن در فضای کاملا رقابتی با همکاران داخلی ورقبای خارجی، اراده ای فولادی، عزمی ملّی و البتّه توکّل به خدای بزرگ راطلب میکند با تمام این ها به لطف خدا ماشین سازی پیروز پایور توانسته است از آغاز تاسیس خود؛ سال 1358 تاکنون بیش از5000 دستگاه بسته بندی روانه بازار کند افتخارمیکنیم که سوای ازتولیدات خوب و شایسته، دردل مشتری جای کوچکی برای خود باز می کنیم وبا خدمات ویژه ای که پس ازفروش ماشین آلات به نوعی ارائه میدهیم صحه ای بر گفته ها یمان می گذاریم ماباورداریم که بهترین اهرم تبلیغاتی، تعاریفی است که مشتریان درمحافل مختلف از محصولات ما دارند