پیروز پک 03135315552 info@pirouzpack.ir

نمایندگی ها

درحال حاضر نماینده رسمی برای فروش ماشین آلان بسته بندی صنایع پیروز پک وجود ندارد و عاملیت فروش ماشین آلات در محل نمایشگاه دائمی واقع در اصفهان می باشد لذا از شما مشتری محترم تقاضا می شود جهت کسب اطلاعات ماشین آلات و سفارشات خرید به افراد سود جو اطمینان نداشته باشید واز مشاوره رایگان شرکت بهره مند شوید .