پیروز پک 03135315552 info@pirouzpack.ir

چاپ کاغذ بسته بندی و انتخاب و تعیین میزان عوامل موثر بر کیفیت آن

توسط 26 آذر 1398

چاپ کاغذ بسته بندی و نوع آن تاثیر زیادی در کیفیت بسته بندی دارد. امروزه بسته بندی نامطلوب و نامناسب نقش زیادی در کاهش فروش محصولات دارد. یکی از مواردی که در کیفیت بسته بندی اثر می گذارد چاپ کاغذ بسته بندی است. متاسفانه در صنایع کارتن سازی ایران شناخت و تنوع روش های چاپی آنقدر پایین است که منجر به بسته بندی های نامطلوب می شود. برخی تولیدکنندگان به همین علت محصولات صادراتی خود را جهت چاپ کاغذ بسته بندی به خارج می فرستند.

اما اینکه محصولی را ما خود تولید کنیم و تنها به این دلیل که بسته بندی خوبی برای آن نداریم نتوانیم آن را در بازارهای خارجی به فروش برسانیم مسئله ای بسیار جدی است که توجه زیادی باید به آن شود. بسته بندی گاهی از خود محصول هم با اهمیت تر است. استفاده از متریال مناسب برای بسته بندی و چاپ خوب روی کاغذ و پوشش بسته بندی یکی از گام های موثر در بهبود کیفیت بسته بندی محصولات مختلف است. امروزه کمتر محصولی را می توان یافت که دارای بسته بندی نباشد و حتی محصولات زراعی نیز دارای لیبل می باشند که لیبل زنی نیز خود بخشی از بسته بندی محصول است.

تنوع در بسته بندی به اندازه تنوع و گستردگی در کالاهای مختلف است که تولید کنندگان برای
شناساندن خود و محصولات شان:
راحتی در حمل و نقل
و نگهداری آسان و ایمن
از آن استفاده می کنند.

طراحی و چاپ کاغذ بسته بندی یکی از کارهای مهمی است که در بسته بندی محصولات می توان انجام داد.

چاپ کاغذ بسته بندی و تاثیر آن روی بسته بندی

به منظور دستیابی به کیفیت مطلوب چاپ کاغذ بسته بندی چهار عامل:
زبری کاغذ
گرانروی(ویسکوزیته) جوهر
گرایندومتر (قطرات ذرات جوهر حل نشده جوهر)
ضخامت کاغذ
بررسی می شود.

در واقع کیفیت چاپ روی بسته بندی با این عوامل مشخص می شود.
این آزمایش انجام شده و برای بررسی عوامل موثر در دو سطح اجرا گردید.
آزمایش به روش طراحی آزمایش ها انجام شده و کفایت مدل، رضایت بخش تشخیص داده شده است.

مشخص شد که تاثیر گرانروی ، زبری کاغذ ،ضخامت کاغذ ، و همچنین عوامل همزمان گرانروی، زبری کاغذ و ضخامت کاغذ به صورت معنی داری در کیفیت چاپ کاغذ بسته بندی موثر هستند. همچنین درصد تاثیر هر یک از عوامل با محاسبه مقابله و اثر پارامتر ها در میزان پوشش جوهر بدست می آید. صنعت چاپ به اندازه ای مهم است که امروزه کلمات چاپ و بسته بندی را در کنار هم می بینیم و بدون یک چاپ مناسب یک بسته بندی نمی تواند کامل , شکیل و مشتری پسند باشد. در واقع محصولی که پوشش آن دارای چاپ مناسب نباشد.

گویی بسته بندی مناسبی ندارد و به آن به چشم یک کالای غیر قابل مصرف نگاه می شود و مشتریان بسیار کمی وجود دارند که به سراغ بسته بندی های با چاپ نامناسب می روند. زیرا اطلاعاتی که روی بسته بندی چاپ می شود بیانگر سطح کیفیت محصول است.
همچنین طراحی و چاپ روی بسته بندی نیز می تواند نشان دهنده ذوق و سلیقه تولید کننده و میزان توجه آن به کیفیت محصول خود باشد.

آزمایش به روش طراحی در تعیین کیفیت چاپ کاغذهای بسته بندی

برای برسی کیفیت چاپ کاغذ بسته بندی از شاخص لوپ و میزان پوشش جوهر استفاده می شود.

پوشش مناسب کاغذ بر روی کاغذ های بسته بندی نقش موثری در فروش محصولات دارد ولی میزان پوشش جوهر روی چاپ کاغذ بسته بندی را می توان با استفاده از روش های آماری بهبود داد. روش های آماری متعددی برای بهبود فرآیندهای تولید و چاپ کاغذ بسته بندی وجود دارند. یکی از مهمترین روش های آماری ،روش طراحی آزمایش هاست. طراحی آزمایش ها برای تعیین ارتباط بین عوامل موثر یک فرآیند و خروجی‌های آن فرآیند استفاده می شود، در تحلیل نتایج حاصل از این آزمایش، عواملی که تاثیر قابل توجهی در نتایج و کیفیت چاپ کاغذ بسته بندی دارند، شناسایی می شوند.

باتوجه به تحقیقات انجام شده میزان پوشش جوهر بیش از سه عامل با استفاده از طراحی آزمایش ها مورد برسی قرار نگرفته است. در این تحقیق میزان پوشش جوهر با در نظر گرفتن چهار عامل گرانروی،گرایند و متر، ضخامت و زبری کاغذ و همچنین با فرض ثابت بودن بقیه عوامل برسی می شود. در فرآیند مورد مطالعه به صورت تجربی این چهار پارامتر بعنوان پارامتر های مهم و تاثیر گذار بر فرآیند تشخیص داده شده است. این تحقیق با استفاده از طراحی آزمایشها جهت تعیین پارامتر های موثر بر فرآیند مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین با استفاده از طراحی آزمایش ها مشخص شد که مقادیر بهینه هرکدام از پارامتر های موثر بر فرآیند چاپ کاغذ بسته بندی چه میزان است.

شاید به مطال زیر علاقه داشته باشید:

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    تماس با کارشناسان ما
    سبد خرید
    Optimized with PageSpeed Ninja