پیروز پک 03135315552 info@pirouzpack.ir

کیفیت

کیفیت ماشین بسته بندی
کیفیّت یک شعار نیست، کیفیّت مهمترین اهرم تبلیغاتی و بقای همیشگی یک شرکت است. در کلّ کیفیّت نیاز است؛ نیاز تولید کننده و نیاز مصرف کننده باپیشرفت تکنولوژی و بالا رفتن مصرف، توسط مشتریان و تغییرات لحظه به لحظه سلیقه مشتری وبالارفتن توقع مشتریان در بازارهای رقابتی بی توجّهی به کیفیّت مساوی با نابودی در تولید می باشد برای جلب نظر مشتریان وبالابردن خرید وتولید کالا، کیفیّت بزرگترین و بهترین اهرم ماندگاری درصنعت بحساب می آید در جامعه امروزی و ایجاد تنوّع درطرح ها، اعمال نظرات واستفاده از تکنولوژی های جدید درصنعت بدست آوردن رضایت مشتریان کاری بسیارسخت می باشد زیرا باوجود این همه تنوّع، مشتری دچارسردرگمی می شود وقادرنیست کالای خود رابه درستی انتخاب کند دربازاری که متخصّص و غیرمتخصّص مشغول بکارمی باشد وتلاش می کنند تا سهمی از بازار را بدست آورند تنها چاره برای ماندگاری دربازاررقابت رعایت اصول کیفیت واستاندارد است شرکت پیروز پایور سپاهان باخواست خداوند متعال و استفاده از کادرمجرب و بکارگیری دستگاههای استاندارد درساخت وتولید قطعات باکیفیّت، درساخت ماشین آلات بسته بندی خود توانسته است تولیدات خودراهرروزبهترازقبل به بازارمصرف عرضه نماید. و شعار همیشگی خود را زنده نگه دارد